menu03 v

A Fehér Holló Középkori Műhely 2005-ben kezdett bele interaktív előadásainak kidolgozásába, amelyeket az elmúlt évek során érdeklődők ezrei hallhatták múzeumokban, iskolákban, kirándulóhelyeken és rendezvényeken. Az előadók középkori ruhában és korabeli, a bemutató témájához illő harci felszerelésekkel színesítik a megjelölt témát, ezeket a felszereléseket az előadás hallgatói is megfoghatják, felvehetik, persze kellő felügyelet mellett. 

Módszereink segítséget nyújtanak a közkeletű tévedések leküzdésében, illetve segítik a múlt könnyebb és átfogóbb megértését, az ismeretanyag bővítését, s az összefüggések átlátását. Az előadások célja kettős: tanítanak és szórakoztatnak, nagyszerű vizuális élményt nyújtva, így segítve a tapasztalatszerzést. Az előadások időtartama 45 perc és 90 perc között változhat, pontos hosszukat a felmerült igény és az adott téma, illetve a hallgatók kora szabja meg. Gyakorlatilag bármilyen korcsoport számára ajánlottak az interaktív bemutatók, de talán leginkább a 6-21 éves korosztály szokta igényelni ezeket. Pár előadás témája, a teljesség igénye nélkül:

 • A lovagság korszakai és a lovagi eszmények (az ókortól napjainkig figyelemmel kísérjük a „lovag” szó alatt húzódó változó jelentéstartalmat, illetve e fogalom pontos eszmeiségére, lelki hátterére is kitérünk)
 • Időutazás a középkorban (Róma bukásától Amerika felfedezéséig végigvezetjük a hallgatót a hadászat fejlődésén, ezáltal az egész korszak jobban átláthatóvá válik)
 • Fegyverek és páncélok kialakulása és fejlődése (az őskortól az újkorig az alapvető fegyvertípusok és páncélfajták kialakulásának oka és fejlődési fokozatainak
 • Szerelem, udvarlás és házasság a lovagkorban (nők és férfiak helyzete, viszonya a szerelem csataterén és a nők megítélésének változása az évszázadok folyamán   
 • Rejtélyek, meglepő tények a középkorból (Vajon ki találta ki a bankkártyát?; Hogy pusztultak el a templomos lovagok?; Milyenek voltak a középkori ember fürdési szokásai? Ilyen és hasonló kérdésekre nyer választ, aki ezeket az előadásokat meghallgatja.)
 • A Szent Inkvizíció eszközei (kínzások, boszorkányság, eretnekek, vallási fanatikusok, módszerek és az inkvizíció működése)
 • A várak és erősségek csodálatos világa (a várak részei, kialakulásuk, várfajták, különleges erősségek, ostromlegendák, a középkor várvédői)

 

A foglalkozás egy TÖRTÉNELMI FEGYVER- ÉS PÁNCÉLBEMUTATÓVAL kezdődik, melynek során korhű ruhába öltözve valódi fegyverekkel és vértekkel szemléltetjük a középkor emberének harci viseletét és gondolkodását.Ezeket a páncélokat a résztvevők is magukra ölthetik, illetve fontos információkat tudhatnak meg róluk, amelyek tágítják történelmi ismereteik körét. A bemutató végén a feltett kérdésekre válaszolunk és ellenőrzésünk mellett a bemutatott eszközök kipróbálásra, illetve felpróbálásra kerülnek.

Az elhangzó történelmi ismeretek mélységét és irányát a csapat érdeklődése és kora szabja meg.

Ezután több csoportra osztjuk a résztvevőket és az alábbi programokból lehet választani:

 • ÍJÁSZAT (ismerkedés a lőfegyverekkel, íjászkodás szalmabálára többfajta erősségű íjjal, változó távolságból)
 • DOBÓFEGYVEREK (célba dobás csatakereszttel, a dobólándzsa használata)
 • BOTVÍVÁS (speciális, erre a célra készült gyakorlókardokkal a középkori vívás alapjainak elsajátítása, alakzatok, formációk alkalmazása, csapatharc)
 • ÖVBIRKÓZÁS (a középkori öv-, vagy sasbirkózás alapvető fogásainak játékos megtanulása, verseny a résztvevők között

A csapatok forgószínpad-szerű módon váltakoznak a foglalkozást tartó személyeknél, így mindenki szabadon kipróbálhatja a kiválasztott dolgokat, az elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt elsajátítva.

A foglalkozásokon a biztonsági előírások elsődlegesek, ezeket a szabályokat a programvezetők felügyelik.

A foglalkozás időtartama: kb. 2-3 óra (igény szerint változhat)

Javasolt korosztály: 7-21 éves kor, mindkét nembeli gyermekeknek, fiataloknak ajánlott (iskolai csoportok, baráti társaságok, kirándulók, stb.)

A középkori „utazás” célja: A gyermekek és fiatalok játékos tanítása, korhű eszközök használatával. Olyan szórakoztatás, amely megismerteti őket történelmi gyökereinkkel és eleink hagyományaival. Egy nagyszerű vizuális történelemóra.

A program vezetői több állomást hoznak létre, ezeket felügyelik s fogadják az állomás iránt érdeklődőket. Lehetőséget nyújtanak rá, hogy többféle középkori harci eszközt, illetve a páncélkészítés, címerfestés és a középkori társasági élet alapjait megismerhessék az állomásokat kipróbálók. Mindezek, forgószínpad-szerűen is igénybe vehetőek, ilyenkor egy csoport vonul át egyik helyszínről a másikra. Ennek előnye, hogy mindenki minden területtel megismerkedhet.

A következő állomások közül lehet választani:

 • FEGYVER ÉS PÁNCÉL MUSTRA (középkori harci eszközök másolatainak megtekintése és kipróbálása és ezek történetének felelevenítése)
 • ÍJÁSZAT (ismerkedés a lőfegyverekkel, íjászkodás szalmabálára többfajta erősségű íjjal, változó távolságból)
 • DOBÓFEGYVEREK (célba dobás csatakereszttel, a dobólándzsa használata)
 • BOTVÍVÁS (speciális, erre a célra készült gyakorlókardokkal a középkori vívás alapjainak elsajátítása, alakzatok, formációk alkalmazása, csapatharc)
 • ÖVBIRKÓZÁS (a középkori öv-, vagy sasbirkózás alapvető fogásainak játékos megtanulása, verseny a résztvevők között)
 • CÍMERFESTÉS (főként az ifjabb korosztály számára ajánlott, különböző középkori címerképek megismerésére nyújt lehetőséget, amit a résztvevők kifesthetnek vagy kiszínezhetnek és utána haza is vihetik)
 • PÁNCÉLKÉSZÍTÉS (a láncingkészítés és a bőrvért megalkotásának munkálataiba lehet itt bekapcsolódni, hasznos tudnivalók a páncélkészítésről gyakorlati útmutatóval egybekötve)
 • RENESZÁNSZ TÁNCOK (a legkorábbi időkből fennmaradt udvari,- és népi táncok megismerése és az alapok elsajátítása, korhű zene mellett

Rendszerint a Fehér Holló Körépkori Műhely 6-10 tagja vesz részt egy ilyen bemutatón, ám a résztvevők létszáma igény szerint változhat. A program hossza kb. 45 perc.

Egy történetbe ágyazva sor kerül reneszánsz táncok bemutatására, amelyeket királyaink udvarában táncolhattak egykor nemes hölgyek és urak, majd bonyodalom veszi kezdetét, amely némi virtuskodással, harcosok fegyvertudásának fitogtatásával kezdődik, majd íjászversennyel és –formációkkal folytatódik, ha a helyszín erre lehetőséget ad. A nézők tanúi lehetnek miképpen használták eleink az íjat, ezt az ősi fegyvert. Ezután párbajok sorozata következik a két részre szakadt harcosok között, amelyeket a legkülönbözőbb fegyverekkel vívnak meg. A bemutató csúcspontja egy kisebb csatajelenet, melynek során eldől ki a vitézebb.

A program során a résztvevők és a nézők biztonsága a legfontosabb, ezért apródjaink biztosítják a terepet, ha erre szükség van. A 45 perc alatt végig a történéseknek és a kornak megfelelő zenék hangzanak fel.

Többféle erősségű visszacsapó íjjal folytatott célbalövés, (igény, külön kérés esetén íjászverseny s egyéb lovagi próbák)

A program vezetője korhű, középkori ruhában beszél az íjászat történetéről és módjáról, majd többféle távolságból és testhelyzetből lehet célba lőni. Igény szerint parancsszóra sorozatlövés is lehetséges, amely egy régi csata hangulatát adja vissza. A program időtartama alatt a résztvevőket folyamatosan tanácsokkal látja el a vezető, s segíti őket az íjászat fortélyainak minél teljesebb elsajátításában, amennyiben igénylik ezt.

A foglalkozás időtartama: minimum 1 óra, igény szerint 1-2 óra között változhat

Ajánlott korosztály: 6-70 éves korig

Általános ismertető: A tábor minden napja különböző történelmi korszakot ölel fel, így az 5 nap folyamán a résztvevők egyfajta időutazáson mennek át. A különböző korosztályokat külön kezeljük. Vannak olyan tevékenységek, amelyeket minden nap gyakorolhatnak. Ezek a következők:

 • íjászat, vívás, fegyverdobás, bírkózás,
 • egy, az adott korszakra jellemző étel elkészítése és elfogyasztása  
 • csapatmozgások, alakzatok gyakorlása, csoportos harci játék, éjszakai őrség (váltással)
 • az adott korszak fegyver,- és páncéltörténete gyakorlati bemutatóval
 • érdekes korabeli játékok felelevenítése, kipróbálása
 • középkori páncélkészítés, pajzskészítés és kézművesség alapjai
 • az adott korszakra jellemző történelmi hagyományok, érdekességek, legendák megismerése este, tábortűz mellett

Ajánlott korosztály: 7-21 éves korig

1.    Nap  –  Sötét középkor  (magyar őstörténet honfoglalás)

2.    Nap  -  Viking Normann korszak  (fejedelmek kora, államalapítás kora)

3.    Nap  -  Keresztes háborúk kora  (Árpád kor)

4.    Nap  -  100 éves háború  (vegyes házi királyok)

5.    Nap  -  Reneszánsz  (Hunyadi kor)

KAPCSOLAT  |  Tel.: 06/20 478-6297  |  E-mail: info@feherhollomuhely.hu